/ HABER / TÜRKİYENİN ‘DEVRİM’İ

Türkiyenin ‘Devrim’i

Devrim, Türkiye'nin Cemal Gürsel'in istek ve özel direktifi ile üretilen, ordunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacı da güden, ilk yerli ve seri üretim hedefiyle başlanan otomobil projesidir.